Ceník drobných oprav

Ceník instalatérských, topenářských a plynařských prací
Zakázky - běžné práce na základě objednávky, realizované následující, nebo další dny
Ceny jsou uvedeny bez DPH, DPH je účtováno dle zákona


Operace Cena
- práce technika (pouze první pracovní hodina) 990,- Kč
- práce technika (každá další započatá hodina) 690,- Kč
- technické prohlídky a odborné konzultace do 1 hodiny vč. cestovného 980,- Kč
- doprava po Praze (paušál) 490,- Kč
- doprava mimo Prahu 19,- Kč/km
Zakázky realizované urgentně do 24 hodin od objednávky vč. SO, NE a svátků:
- havarijní výjezd 550,- Kč
- příplatek k základní ceně za práci technika do 50%
Čištění kanalizace - použití mechanizace (vždy se připočítává práce technika, doprava, popř. havarijní výjezd:
čištění bytových odpadů do dn 50 - bytové rozvody od 160,- Kč/m
čištění bytových odpadů do dn 110 - WC a domovní stoupačky od 190,- Kč/m
čištění ležatých odpadů od dn 125 - kanalizační přípojky, hlavní ležaté potrubí od 250,- Kč/m
kamerový průzkum 200,- Kč/m