Ceník drobných oprav

Ceník běžných instalatérských a topenářských prací
Práce - běžné opravy objednané min. 24 hodin předem, prováděné od 7:00 do 17:00 hodin
Ceny jsou uvedeny bez DPH


Operace Cena
základní sazba - časová náročnost do 1 hodiny práce vč. cestovného 1 390,- Kč
hodinová sazba (každá další započatá hodina) 590,- Kč
technické prohlídky a odborné konzultace do 1 hodiny vč. cestovného 980,- Kč
doprava mimo Prahu za 1km 19,- Kč
Příplatkové pololožky
čištění bytových odpadů do dn 50 - bytové rozvody do 160,- Kč/m
čištění bytových odpadů do dn 110 - WC a domovní stoupačky do 190,- Kč/m
čištění ležatých odpadů od dn 125 - kanalizační přípojky, hlavní ležaté potrubí do 220,- Kč/m
kamerový průzkum 200,- Kč/m